Onderwijsachterstanden wegwerken doe je zo

We kunnen er niet omheen, sinds 2020 zijn er veel dingen op een negatieve manier veranderd. Sinds het coronavirus ons land binnen drong, is het een uitdaging voor zowel kind, ouder, en docent. Niet alleen op het gebied van vrije tijd zijn we tegenwoordig gelimiteerd, ook voor het onderwijs heeft Corona vervelende gevolgen.

Veel leerlingen hebben maanden lang alle lessen online moeten volgen. Thuis, waar veel meer afleidingen zijn, en de focus op school snel vervaagt, is het lastiger om de lesstof goed te gaan begrijpen. Ook voor de docent zorgt het online les geven voor beperkingen. Ondertussen lopen de achterstanden in het hele onderwijs op en dat raakt kwetsbare kinderen het hardst. In dit artikel vind je tips om deze onderwijsachterstanden effectief weg te werken.

Een verbetercultuur op school

Een verbetercultuur op school betekent dat scholen meer leerwinst bereieken met hun leerlingen. Op deze scholeren leren de docenten van elkaar en zij verbeteren het onderwijs samen met hun schoolleider en leerlingen. Een goed lesklimaat en technieken gebaseerd op evidence-informed werken.

Maak gebruik van evidence-informed werken

Met evidence informed werken, maak je gebruik van bestaande kennis en ontwikkel je op basis daarvan nieuwe kennis om dan weer te delen met het vakgebied. Dit is zowel kennis vanuit de wetenschap als uit de praktijk (op school).

Neem extra maatregelen

Uit een onderzoek van NRO kwamen drie interventies die veel opleveren: peer tutoring, één op één begeleiding en professionalisering van leraren, en verlengde schooldagen en zomerscholen. Deze methoden worden vaak dus nog extra ingezet. Maar om terug te komen op evidence-informed werken, kijk dus goed wat bij jouw leerlingen past!